DỊCH VỤ QUẢNG CÁO

DỊCH VỤ QUẢNG CÁO

THÔNG TIN VỀ CÁC DỊCH VỤ QC CỦA TOP TRI THỨC

STT Tên dịch vụ Mô tả Miễn Phí Có Phí
1 Hiển thị địa chỉ Thông tin địa chỉ về cửa hàng
2 Hiển thị số điện thoại Thông tin số điện thoại về cửa hàng
3 Hiển thị map Tích hợp goole map của cửa hàng
4 Hiển thị nút gọi điện Có thể bấm nút gọi để liên hệ trực tiếp
5 Hiển thị nút chỉ đường Hỗ trợ khách hàng tìm đường đến Shop
6 Hiển thị hình ảnh cửa hàng Hiển thị hình ảnh dịch vụ của cửa hàng